szkolenia
egzaminy kwalifikacyjne
doradztwo
SEP Tarnobrzeg: Szkolenia, Egzaminy kwalifikacyjne, Doradztwo
szkolenia
egzaminy kwalifikacyjne
doradztwo
SEP Tarnobrzeg: Szkolenia, Egzaminy kwalifikacyjne, Doradztwo
szkolenia
egzaminy kwalifikacyjne
doradztwo
SEP Tarnobrzeg: Szkolenia, Egzaminy kwalifikacyjne, Doradztwo

kom_norm
kom_norm
kom_norm

23 października 2023 r. na zaproszenie prezesa Oddziału Tarnowskiego SEP Janusza Onaka w Tarnowie gościli Członkowie Centralnej Komisji Norm i Przepisów SEP (CKNiPE), której przewodniczy prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski z Oddziału SEP w Łodzi. Warto podkreślić, że było to pierwsze wyjazdowe posiedzenie komisji w kadencji 2022-2026

W spotkaniu w Tarnowie uczestniczyli wraz z przewodniczącym, członkowie CKNiPE reprezentujący następujące Oddziały:
Płocki - Kol. Mariusz Pawlak
Tarnobrzeski - Kol. Andrzej Balawender
Gdański - Kol. Marcin Burzyński
Poznański - Kol. Łukasz Gorgolewski
Warszawski - Kol. Jerzy Kaflik
Rzeszowski - Kol. Grzegorz Osior
Kaliski - Kol. Karol Strojwąs

Z Oddziału Tarnowskiego w Komisji zasiadają Kol. Jan Sznajder oraz Kol. Wiesław Cich. Przed rozpoczęciem posiedzenia Komisji zaproszeni goście, członkowie CKNiPE, uczestniczyli w dwóch wydarzeniach:

-      kulturalno-historycznym – podczas którego zwiedzili z przewodnikiem ekspozycje w muzeum w Ratuszu oraz Muzeum Diecezjalnym, gdzie mieli możliwość zapoznania się z unikalnymi pamiątkami i ciekawymi zbiorami.

-      technicznym w siedzibie Oddziału Tarnowskiego SEP - gdzie na zaproszenie prezesa Oddziału Janusza Onaka, wraz z młodymi adeptami elektryki – studentami Akademii Tarnowskiej – członkami koła naukowego, wysłuchali kolejno następujących prezentacji i wykładu:

Kol. Janusza Onaka prezesa OT SEP – o działalności Tarnowskiego Oddziału SEP,Prof. dr hab. inż. Piotra Borkowskiego – przewodniczącego CKNiPE – dotyczącą przygotowania i zastosowania na zamówienie „CERN” opracowanych przez naukowców z Katedry Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej rozwiązań technicznych dotyczących wyłączania wielkoprądowych obwodów prądu stałego wykorzystywanych m.in. do zabezpieczenia Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC) przed quench efektem i trakcji elektrycznej prądu stałego przed zwarciami - tytuł prezentacji „Ultraszybkie systemy hybrydowe do zabezpieczania obwodów prądu stałego o dużych energiach magnetycznych”,Kol. Janusza Onaka i Kol. Jana Kozioła z Oddziału Tarnowskiego SEP - na temat wdrożenia metody wykrywania i lokalizacji awarii w sieciach SN.

Kilkugodzinne posiedzenie Komisji w dużej mierze koncentrowało się na ustaleniu kroków niezbędnych do aktualizacji norm i przepisów normalizacyjnych wydawanych przez SEP w formie komentarzy.

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem zmian w zapisach normy N SEP -E-004:2022-08 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Inicjatorem zmian w zapisach normy jest pan Stanisław Sokołowski, który na zaproszenie komisji zaprezentował autorską propozycję sposobu oznakowania i identyfikacji urządzeń instalowanych w ziemi. Jego kierunkowe propozycje i rozwiązania techniczne odnoszą się do przyjęcia w praktyce projektowej i realizacyjnej przez wszystkich operatorów urządzeń, które zabudowywane są w ziemi (kable elektroenergetyczne, teletechniczne rury gazowe, wodne, ciepłownicze i kanalizacyjne) spójnych standardów w zakresie sposobu oznakowania, ochrony oraz stosowanych metod ich lokalizacji w terenie.

Autorskie propozycje rozwiązań prezentowanych przez pana Stanisława Sokołowskiego w nieodległej przyszłości będą publikowane w czasopismach technicznych, aby w środowisku elektryków można było odnieść się w otwartej dyskusji do przedstawianych metod.

opracowanie: Jan Sznajder

Szkolenia

Szkolenia

Organizujemy szkolenia przygotowujące
do egzaminów kwalifikacyjnych

Egzaminy

Egzaminy

Wydajemy świadectwa upoważniające
do pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji

Do pobrania

Do pobrania

Dokumenty do pobrania przydatne
przy współpracy z SEP

(C) 1990 - 2024

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Tarnobrzeski w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Polityka prywatności | Polityka cookies