szkolenia
egzaminy kwalifikacyjne
doradztwo
SEP Tarnobrzeg: Szkolenia, Egzaminy kwalifikacyjne, Doradztwo
szkolenia
egzaminy kwalifikacyjne
doradztwo
SEP Tarnobrzeg: Szkolenia, Egzaminy kwalifikacyjne, Doradztwo
szkolenia
egzaminy kwalifikacyjne
doradztwo
SEP Tarnobrzeg: Szkolenia, Egzaminy kwalifikacyjne, Doradztwo

logo iv kep blue z haslem 15 0f917

Sukcesem merytorycznym i organizacyjnym zakończył się w piątek 7 czerwca w Poznaniu IV Kongres Elektryki Polskiej. Trudno jego organizatorom oceniać samych siebie, ale według zebranych wypowiedzi jego uczestników oraz gości, w tym także tych z zagranicy – Niemiec i Ukrainy już samo jego hasło: „Energetyka jutra –Bezpieczeństwo pokoleń” było przysłowiowym strzałem w dziesiątkę!

 

Szczególnie ważna była, w świetle wydarzeń za naszą wschodnią granicą obecność ekspertów z Ukrainy –przedstawiająca tematykę bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej w realnym wymiarze

Zdaniem wielu wypowiadających się podczas Kongresu trafnie została przedstawiona koncepcja procesu transformacji energetycznej w kontekście bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej oraz rozwoju nowoczesnych, polskich technologii, do których zalicza się fotonika.

Wysoko ocenianą wartością było objęcie tematyką sesji całego energetycznego łańcucha wartości – od wytwórcy energii, aż po prosumenta, a także skonfrontowanie w wyważony sposób koncepcji systemu opartego na energetyce jądrowej z koncepcją elektroprosumeryzmu. Podobne oceny dotyczyły niezwykle wysokiego poziom prelegentów, moderatorów i panelistów w sesjach plenarnych oraz we wszystkich sesjach tematycznych.

W pierwszym, wstępnym podsumowaniu dwudniowych obrad należy podkreślić, iż Polska nie wypracowała dotychczas strategii energetycznej ukierunkowanej na realizację celu osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku i pilnie potrzebuje aktualizacji polityki energetycznej. Strategie / plany sektorowe nie tworzą spójnej całości. Kluczowym zatem staje się pytanie, czy potrafimy wypracować, jako państwo, strategię i polityką energetyczną, która nie będzie podatna na koniunktury polityk i „przetrwa" do 2050 roku? Znajdujemy się bowiem w przełomowym momencie historii, porównywalnym z okresem transformacji ustrojowej na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego stulecia i chyba, jako społeczeństwo, nie zdajemy sobie sprawy ani z przełomowości tego momentu ani ze skali przedsięwzięcia, z którym się mierzymy.

Kolejnym kluczowym pytaniem jest czym wypełnić lukę w systemie energetycznym powstałą po likwidacji źródeł opalanych paliwem kopalnym? Transformacja energetyczna w kierunku energetyki prosumenckiej dokonuje się na naszych oczach i nikt nie zatrzyma tego procesu, a system przesyłu i dystrybucji musi się szybko reformować, aby nie hamować rozwoju energetyki odnawialnej i prosumenckiej.

Coraz bardziej znaczącą rolę w procesie transformacji energetycznej będą odgrywały nowoczesne technologie, szybko rozwijające się na świecie - siła nowych technologii może w pewnym momencie stać się głównym napędem zmian.

Potrzeba dobrej komunikacji z energetyką lokalną, prosumentami, całym społeczeństwem oraz powszechnej edukacji tych grup interesariuszy, aby stali się oni świadomymi i kompetentnymi uczestnikami procesu transformacji.

Warto też wspomnieć w pierwszym podsumowaniu o wydarzeniach towarzyszących IV KEP podnoszących prestiż i wzmacniających jego przekaz. Należały do nich wystawa „Elektryka polska – od rozbiorów do początków III RP”, a także podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) i Stowarzyszeniem Elektryków Polskich.

Również Wieczorna Gala pierwszego dnia Kongresu, była ważnym wydarzeniem, akcentującym Jubileusz 105-lecia SEP, integrującym środowisko, zrealizowanym na bardzo wysokim poziomie organizacyjnym i artystycznym ze zgrabnie wplecionymi elementami oficjalnymi. Nie na wyrost jest zatem ocena o doskonałej organizacji wydarzenia, którą na spotkaniu Komitetu Organizacyjnego Kongresu w środę 12 czerwca przekazali jego członkom prezes SEP Sławomir Cieślik i sekretarz generalny SEP Andrzej Werkowski.

Kongres - jako wydarzenie - zakończył się, ale jego dorobek, rozpoczęte prace i zebrane wnioski długo jeszcze będą tematem działań zespołów merytorycznych, które przygotują i przekażą je głównym adresatom, do których adresowany był Kongres, zwłaszcza decydentom politycznym i gospodarczym kraju.

Zapraszamy na stronę IV KEP, gdzie sukcesywnie zamieszczane będą materiały merytoryczne, a wkrótce również galeria zdjęć.

Janusz Mikołaj Kowalski

Zespół prasowy IV KEP

Więcej informacji i zdjęć pod linkiem: https://4kep.sep.com.pl

 

 

Szkolenia

Szkolenia

Organizujemy szkolenia przygotowujące
do egzaminów kwalifikacyjnych

Egzaminy

Egzaminy

Wydajemy świadectwa upoważniające
do pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji

Do pobrania

Do pobrania

Dokumenty do pobrania przydatne
przy współpracy z SEP

(C) 1990 - 2024

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Tarnobrzeski w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Polityka prywatności | Polityka cookies